i2D
Image default
Financieel

De beste manier om Business Performance Analytics toe te passen

Naarmate uw bedrijf groeit, wordt het steeds belangrijker om de prestaties van het bedrijf tot op heden te evalueren en vervolgens plannen te maken voor het toekomstige succes. Dit is de beste manier om de bedrijfsactiviteiten te analyseren en zich voor te bereiden op succes. Lees hier meer over Business Performance Analytics.

Voorbereiden op de toekomst door de prestaties uit het verleden te herzien 

Zowel nieuwe als gevestigde bedrijven besteden veel tijd en geld aan het analyseren van dagelijkse handelingen en richten zich op het verlagen van dagelijkse kosten om meer winst te maken. Wat de meeste bedrijven echter over het hoofd zien, is een langetermijn- of duurzame analyse.  

Strategische analyse van een bedrijf is de sleutel tot overleven. Naarmate bedrijven groeien, groeit het personeelsbestand, nemen de afdelingen toe, groeien de activiteiten en nemen de kosten en onderhoudseisen toe.  

Een gedetailleerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten op kwartaal-, halfjaar- of jaarbasis wordt steeds belangrijker en loont de moeite om te beoordelen of: 

 • het bedrijf goed presteert;

 • de onderneming het beste uit de onderneming haalt of de marktkansen optimaal benut;

 • het bedrijfsplan verouderd is of moet worden bijgewerkt;

 • het bedrijf beweegt in lijn met de organisatorische doelstellingen;

 • het bedrijf klaar is om naar het volgende niveau te gaan. 

Daarom zal alleen een nauwkeurige analysemethode u helpen de vruchten te plukken die verbonden zijn aan het beoordelen van de prestaties van een bedrijf. Hier zijn een paar manieren om uw bedrijfsactiviteiten te analyseren: 

Beoordeel uw kernactiviteiten

De meeste bedrijven worstelen met de vraag waar ze hun bedrijfsanalyse moeten beginnen. Een goed startpunt is het beoordelen van het kernaanbod van het bedrijf en de bijbehorende activiteiten.  

Het is belangrijk om een gedetailleerd onderzoek te doen naar de vooruitgang in het vakgebied, eventuele verbeteringen die zijn of kunnen worden opgenomen en waar uw kernactiviteiten staan op een concurrerend niveau. 

Evalueer uw bedrijfsefficiëntie

Naarmate het bedrijf evolueert van het op gang krijgen van het bedrijf naar het zich concentreren op de groei en ontwikkeling ervan. Het wordt belangrijk om methodes en strategieën af te stemmen op de groeivisie. Kortetermijnstrategieën kunnen op lange termijn tijd en geld kosten. Daarom wordt het belangrijk om van korte termijn strategieën over te stappen naar lange termijn duurzaamheidsstrategieën. 

Herzie uw financiële positie

Voor het succes van een onderneming is het van vitaal belang om een gezond financieel en management systeem te ontwikkelen en te implementeren. Het bijwerken van uw bedrijfsplan omvat ook het bijwerken van uw financiële strategieën, wat alleen kan worden gedaan door de huidige financiële positie van het bedrijf te begrijpen. 

Wanneer u uw financiën herziet, overweeg dan de volgende aspecten te evalueren: 

 • Cashflow – dit is het saldo van het geld dat in en uit uw bedrijf stroomt. Zorg ervoor dat uw prognose regelmatig wordt herzien en bijgewerkt. 

 • Werkkapitaal – dit verwijst naar de liquide middelen voor het uitvoeren van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Naarmate uw bedrijf groeit, moet u ervoor zorgen dat u over voldoende werkkapitaal beschikt. 

 • Kostenbasis – houd uw kosten voortdurend in het oog. Zorg ervoor dat uw kosten in uw verkoopprijs zijn gedekt – maar reken niet te veel en lever niet te weinig. 

 • Leningen – wat is de stand van zaken met betrekking tot eventuele kredietlijnen of leningen? Zijn er geschiktere of goedkopere vormen van financiering die u zou kunnen gebruiken? 

 • Groei – hebt u plannen om uw financiering aan te passen aan de veranderende behoeften en groei van uw bedrijf? 

Voer een concurrentieanalyse uit

Het verzamelen van meer informatie over de concurrenten van het bedrijf kost misschien tijd, geld en moeite, maar dit wordt een belangrijk aspect als het erom gaat een voorsprong te behouden.  

Voer een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) uit voor alle belangrijke concurrenten. Onthoud altijd: je maakt nooit een strategie gebaseerd op de zwakheden van je concurrenten. 

Voer een klanten- en marktanalyse uit

Wanneer u de prestaties van uw bedrijf herziet, zult u uw klantenbestand en marktpositionering moeten beoordelen als een belangrijk onderdeel van het proces. U moet uw marketingplan minstens zo vaak bijwerken als uw bedrijfsplan. Hiervoor is het altijd het beste om actuele marktgegevens te verzamelen, voorspellingen te doen en vervolgens een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) en een STP-analyse (Segmenting, Targeting and Positioning) voor uw eigen bedrijf uit te voeren. 

Zodra u over deze informatie beschikt, stelt u zichzelf de volgende 3 vragen:  

 1. Waar staat het bedrijf nu? 

 2. Waar gaat het naartoe? 

 3. Hoe zal het daar geraken? 

Het uitgangspunt van groei met aanhoudende winstgevendheid, verbetering van de bedrijfsefficiëntie, omzetting van winst in cash en vervolgens gebruik van deze cash voor toekomstige groei, blijft voor alle bedrijven hetzelfde. De uitvoering van de verschillende strategieën en de analyse van de resultaten zijn echter wat de resultaten van alle ondernemingen onderscheidt. Bekijk hier de website van Tuuring.

https://tuuring.com/nl/