i2D
Image default
Dienstverlening

Elektrische schokken voorkomen

Elektrische apparaten zoals luchtdrogers en opladers voor mobiele telefoons mogen niet worden gebruikt in de badkamer of ergens anders waar ze in contact kunnen komen met water. Water is zeer geleidend en kan een elektrische schok veroorzaken. Een elektrisch apparaat dat in water is ondergedompeld, kan het water verontreinigen. Om niet toe te voegen dat het apparaat zal worden vernietigd als het apparaat in de buurt van een vochtige ruimte staat. Het kan ook kortsluiting veroorzaken. Badkamer installateurs adviseren adequate isolatie en GFI-stopcontacten om het gevaar te verminderen. Er wordt gezegd dat het circuit ‘onder belasting’ staat wanneer een apparaat is aangesloten op een circuit en werkt. Dit geeft aan dat de gadget stroom verbruikt en dat er energie van het circuit naar het apparaat en terug naar de circuit draad gaat. De stroom van elektriciteit kan een boog veroorzaken als u probeert het apparaat los te koppelen terwijl het nog is ingeschakeld. Dit kan zeer schadelijk zijn en resulteren in een elektrische schok. Neem dan contact op met een Elektromonteur in Zoetermeer voor hulp bij deze elektrische problemen.

GFCI-stopcontacten installeren

Zorg ervoor dat het is aangesloten op een stopcontact met aardlekschakelaar (GFCI) als u te maken hebt met elektrische apparatuur. Gebruik indien nodig een GFCI-beveiligde verlengkabel. De GFCI detecteert elektrische problemen en schakelt de stroom uit. Zo voorkom je dat je geëlektrocuteerd wordt. Condensatoren zijn te vinden in gemotoriseerde producten en apparatuur. Magnetronovens en andere apparaten vallen onder deze categorie. Ze slaan vermogen op dat helpt bij het starten van motoren door een hoogspannings boost te bieden. U moet voorzichtig zijn bij het gebruik van apparaten die condensatoren bevatten, omdat deze een schok kunnen geven wanneer het item wordt losgekoppeld of de stroomkring is uitgeschakeld. Werk niet aan met condensatoren uitgeruste apparaten als u niet weet hoe u de condensatoren veilig kunt ontladen.

Veiligheidsmaatregelen om in acht te nemen

Gebruik bij elektriciteitswerken altijd geïsoleerd gereedschap. Het beschermt u tegen elektrocutie als het gereedschap verschuift of een onbedoelde elektrische verbinding tot stand brengt. Het blootgestelde metaal in geïsoleerd gereedschap is beperkt, wat helpt bij het voorkomen van elektrische ongelukken. Zorg ervoor dat u deze uitschakelt voordat u begint als u aan een circuit of gadget werkt. Schakel de relevante stroomonderbreker in de stroomonderbreker kast uit. Koppel hem los om de stroom uit te schakelen als u aan een apparaat werkt dat een snoer heeft. U moet alle apparatuur met defecte bedrading of kapotte kabels en connectoren lokaliseren. Onjuiste bedrading kan ertoe leiden dat er elektriciteit van het apparaat naar u wordt overgebracht, wat kan leiden tot schokken.