i2D
Image default
Dienstverlening

Aangifte erfbelasting

Aangifte erfbelasting

 

Erfbelasting, het klinkt vervelend maar vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Er zijn twee zeker heden in het leven. Namelijk geboorte en de dood. Beide heeft financiële consequenties. Het laatste over het algemeen gecompliceerder.

Erven

De nalatenschap van privé persoon vallen samen in een erfenis aan de nabestaanden van de persoon. Als deze persoon geen directe nabestaanden heeft vervalt de erfenis aan de overige familieleden. Hierover is veel regelgeving. Mocht de persoon kiezen voor een testament, dan regelt hij zelf de nalatenschap alvorens hij overlijdt. Doel hiervan is afwijking ten opzichte van de standaard regels. Dit kan allerlei oorzaken hebben. De band die je met een persoon hebt kan heel goed zijn terwijl deze persoon geen familie is. Om hem dan toch te laten genieten van de erfenis die ten dele valt op moment van overlijden is het noodzakelijk deze persoon in een testament op te nemen. Daarnaast kunnen er nog veel fiscale zaken meespelen waardoor personen kiezen om een testament op te laten maken. Voorbeelden te over.

Erfbelasting

Na het overlijden van een reist de vraag hoe de erfenis is geregeld. Waar de nabestaanden vaak geen rekening mee hebben gehouden is de erfbelasting. De erfbelasting is een belasting die men betaald over de te nemen erfenis. Allereerst hebben de nabestaanden namelijk ook de gelegenheid om de erfenis te aanvaarden. Het zou namelijk kunnen de erfenis louter bestaat uit schulden. In dat geval is het weigeren van een erfenis aannemelijker dan het aanvaarden. Mocht de nabestaanden kiezen om de erfenis te aanvaarden dienen zij erfbelasting te voldoen. Het percentage belasting die ze moeten betalen is qua hoogte afhankelijk van de gradatie van de persoon. Dat betekend de lijn waarin de nabestaanden staan in verhouding tot de overledene. Des te dichter bij de persoon, des te lager is het percentage en des te hoger is de vrijstelling die men geniet.

 

Aangifte erfbelasting

De regels zijn duidelijk en helder. Maar hoe ga je hiermee om de praktijk. Wanneer doe je aangifte van een erfenis en als er geen testament is mee genomen, waarover doe je dan exact aangifte? En dan zijn er nog complexe vragen omtrent vastgoed. Stel de overledene is in het bezit van onroerend goed, dat verkocht dient te worden. Hoe werkt dit door op de erfenis en de belastingaangifte daarvan? Veel vragen, neem daarom een adviseur die u begeleidt in deze moeilijke tijd.

http://www.papingbelastingadvies.nl/aangifte-erfbelasting/