i2D
Image default
Bedrijven

Steeds meer discussie over de energietransitie

Energietransitie is een onderwerp dat steeds vaker wordt besproken. Met de dag vinden er meer discussies plaats over de transitie van energie. Niet alleen onderling tussen mensen die er mee bezig zijn, maar ook bijvoorbeeld in de politiek is de transitie een onderwerp dat steeds vaker wordt besproken.

Er worden debatten gevoerd, moties ingediend en discussies gevoerd over energietransitie. In 2015 is bijvoorbeeld het Klimaatakkoord van Parijs afgesloten. Dit is een internationaal akkoord met als doel de opwarming van de aarde tegen te gaan. Meerdere landen werken samen om daadwerkelijk tot een goed resultaat te komen. 

 

Wat is energietransitie? 

Energietransitie is in principe de overgang van een fase waarin brandstoffen worden gebruikt die niet duurzaam zijn, naar de fase dat er wel duurzame brandstoffen worden gebruikt. Momenteel worden er wereldwijd veel fossiele brandstoffen gebruikt om energie op te wekken. Dit is echter erg slecht voor het milieu en draagt juist bij aan een snelle opwarming van de aarde.

Bij energietransitie is het zo dat deze brandstoffen, zoals aardolie en aardgas, worden vervangen door duurzame energiebronnen. Op deze manier wordt het klimaat gezonder en wordt de opwarming van de aarde tegengegaan. Het Klimaatakkoord van Parijs speelt hierin dan ook een belangrijke rol. 

 

Waarom is de transitie van energie belangrijk? 

Het belang van de transitie is enorm groot. Momenteel wordt er zoals gezegd een grote hoeveelheid aan CO2 uitgestort. Dit gebeurt wereldwijd en daarom is er momenteel ook een wereldwijde aanpak. Hert doel is al deze CO2 uitstoot verminderen door gebruik te maken van duurzame energiebronnen. De reden dat dit zo belangrijk is, is dan ook omdat de opwarming van de aarde hiermee wordt tegengegaan. Uiteindelijk betekent dit ook een betere luchtkwaliteit wat weer zorgt voor een betere gemiddelde gezondheid van de mens.

Verder wordt er tijdens het winnen van fossiele brandstoffen gedurende het proces ook koolstofdioxide uitgestoten. Ook veel koolstofdioxide is niet goed en daarom moet ook hierin een vermindering plaatsvinden. De energietransitie is hierbij een goede oplossing, maar deze moet dan wel juist worden uitgevoerd. Momenteel zijn er veel landen die hun fossiele brandstoffen importeren uit landen die er genoeg van hebben. Deze landen verdienen hier dan ook veel geld aan.