i2D
Image default
Bedrijven

Hoe kan ik dataverwijdering laten uitvoeren voor mijn bedrijf?

De data, die uw bedrijf op elektrische gegevensdragers verzamelt, hebben een grote waarde. Op de harde schijf van een computer kunnen heel veel data worden opgeslagen. Ook als u een klein bedrijf heeft, dan heeft u tenminste een klantenbestand en allerlei administratieve data. Als uw bedrijf personeel heeft, dan zullen ook daarvan data worden bewaard. De data zijn niet alleen belangrijk voor uw bedrijf, maar indien van toepassing, ook voor de partijen waar de data betrekking op hebben. Die kunnen andere bedrijven en instanties zijn, maar ook personen. Behalve dat het uitlekken van data imagoschade voor uw bedrijf betekent, heeft u de wettelijke verplichting om zorgvuldig met dergelijke data om te gaan. Er dienen onder meer voldoende waarborgen te zijn voor de bescherming van de privacy van personen. Om die reden kunt u niet zomaar een gegevensdrager afdanken. Er dient een afdoende data verwijdering plaats te vinden.

De noodzaak van data verwijdering

We merkten al op dat de bescherming van data om diverse redenen zeer belangrijk is. De bescherming heeft diverse aspecten. Een ervan is voorkomen dat data in verkeerde handen terechtkomt. Dat kan directe schade aan de bedrijfsvoering betekenen. Concurrentiegevoelige data zijn interessant voor de concurrenten van uw bedrijf. Als die in hun handen vallen, dan kan dat de concurrentiepositie van uw bedrijf aantasten. Om ruimte te creëren op een gegevensdrager, kunnen bestanden worden verwijderd. Er bestaan echter mogelijkheden om data die zo is verwijderd weer terug te halen. Dat is fijn als die data per ongeluk zijn verwijderd. Maar dat betekent ook dat als die gegevensdrager in verkeerde handen valt, dan hetzelfde kan worden gedaan. Dat is natuurlijk onwenselijk. Een degelijke data verwijdering dient dat laatste te voorkomen.

Hoe doet u data verwijdering?

Zoals we al hebben aangegeven, is het drukken op de delete-toets van uw computer niet voldoende om data definitief te verwijderen. Daardoor wordt alleen de ruimte op de gegevensdrager, die door die data in beslag werd genomen, vrij gegeven voor de opslag van nieuwe data. De ‘verwijderde’ data blijft echter nog wel op de gegevensdrager aanwezig en is terug te halen, zoals we eerder hebben opgemerkt. De data op een gegevensdrager dient effectief door willekeurige data te worden overschreven. Dat dient een aantal keren te gebeuren om er zeker van te zijn dat de oorspronkelijke data niet meer terug te halen zijn.

Zelf data verwijderen of laten doen?

Er bestaan softwareprogramma’s die data effectief zouden verwijderen. Een garantie heeft u echter niet. Bovendien kan zo’n programma verkeerd worden gebruikt, waardoor de verwijdering onvoldoende plaatsvindt. Het is daarom het overwegen waard om dat door een professioneel bedrijf te laten doen, zoals bijvoorbeeld CTC. CTC garandeert een degelijke data verwijdering en dat geeft een gerust gevoel.