i2D
Artikel Portaal

De relatie tussen bedrijfsbeleid en sociale interactie samengevoegd in een tactisch inkoopadvies

De keuze voor een bepaalde leverancier en onder welke voorwaarden die leverancier diensten en producten mag leveren, wordt omvat in het proces dat we tactisch inkoopadvies noemen. Bij deze voorwaarden wordt een inkoopadvies uitgebracht dat zich richt op zaken als de prijs, maar ook de menselijke kant is hierbij belangrijk. In het verkoopadvies moet enerzijds rekening worden gehouden met het inkoopbeleid van het bedrijf, maar tegelijkertijd spelen de sociale interacties tussen inkoper en leverancier een grote rol in de relatie op de lange termijn. Sociale overwegingen die een tactisch inkoopadvies kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld politieke overwegingen of een vertrouwensband, of natuurlijk het gebrek daaraan.

 

Inkoopadvies voor een efficiënt en kosteneffectief beleid van de overheid

Om de overheidskosten zo laag mogelijk te houden, koopt de overheid bij diverse bureaus inkoopadvies in. Inkoopadvies is dus niet alleen belangrijk voor het bedrijfsleven. Door de veranderende marktomgeving is er bij de overheid de behoefte ontstaan om het inkoopbeleid te professionaliseren en daarom kiezen zij ieder jaar 10 bureaus uit om een inkoopadvies te formuleren waarbij overheidsuitgaven efficiënter kunnen worden ingericht. Deze adviesbureaus hebben zich middels een Europese aanbesteding in kunnen schrijven en hier zijn de 10 beste uitgekozen. Deze adviesbureaus mogen zich nu twee jaar lang ‘preferred supplier’ van de overheid noemen. Inkoopadvies omvat dus meer dan het formuleren van een strategie aan de hand van een marktonderzoek en kan in iedere sector bijdragen aan een meer gestroomlijnde economie.

 

Het effect van relaties bij inkoopadvies tussen de inkoper en de leverancier

Als inkoper bij een bedrijf is het belangrijk objectief en rationeel te blijven. Toch wordt het vaak prettig gevonden samen te werken met een leverancier waarmee het goed klikt. Op zich is dat ook logisch. U doet immers liever zaken met iemand die u graag mag. In het inkoopadvies schuilt hierin echter ook een valkuil. Als inkoper is het namelijk belangrijk om een zekere mate van rationaliteit en objectiviteit in het oog te houden. Veel bedrijven kiezen tegenwoordig dan ook voor een inkoopbureau dat onafhankelijk een oordeel kan vormen over de beste leveranciers. Een goede relatie tussen inkoper en leverancier is zeker belangrijk maar er zal altijd gedacht moeten worden vanuit de prioriteiten vanuit het bedrijf en niet vanuit persoonlijk oogpunt.

https://www.insinc.nl/

Comments are closed.